IntoRadio Cast

Az IntoRadio Cast protokoll lehetővé teszi, hogy IntoRadio Cast képessé tegyél bármilyen programozható mikrokontorollert!

Python futtatására alkalmas eszközökön

Python programok futtatására alkalmas eszközökön használhatod a a Python programunkat.

Az IntoRadio Cast működéseinek fázisai

  1. Alkalmazás felfedezhetőségének biztosítása helyi hálózaton
  2. IntoRadio alkalmazással való párosítás
  3. Beérkező parancsok feldolgozása, hitelesítése
  4. A parancs végrehajtása

Alkalmazás felfedezhetőségének biztosítása helyi hálózaton

Az IntoRadio Cast protokoll a helyi hálózaton a következő végponton kell megtalálható legyen: {eszköz IP címe}:9845/ircast/discover, és a végpont meghívására a következő választ kell adja:

{"name":"Az eszköz neve","type":4,"paired":false,"version":1}

Ahol a name az eszköz neve, amilyen néven látható lesz, a type 4 (mikrokontroller), és a paired pedig annak az állapota, hogy jelenleg van-e csatlakozva az eszközhöz valameilyen másik vezérlő eszköz.

IntoRadio alkalmazással való párosítás

Amennyiben egy másik, IntoRadiot futtató eszköz csatlakozási kérelmet küld az eszközve, akkor az a {eszköz IP címe}:9845/ircast/pairing végpontot fogja hívni a következtő POST adattal

{"type":1,"token":"Mp5AcnImlerIOwc7kefc"}

Ahol a name a csatlakozó eszköz neve, a type a típusának az azonosítója, a token pedig egy egyedi hitelesítő kód.

Amennyiben a párosítás lehetséges (nem végzi más eszköz éppen a vezérlést), akkor a paired értékét true-ra kell állítani, és a szükséges visszatérés:

{"success":true,"playing":false}

Ahol a played azt jelzi, hogy az eszköz játszik-e éppen tartalmat, vagy nem.

Amennyiben a párosítás sikertelen (például egy új eszköz próbál csatlakozni úgy, hogy a paired értéke true), akkor a szükséges visszatérés:

{"success":false}

Beérkező parancsok feldolgozása, hitelesítése

Sikeres párosítás esetén a következő végpontok lesznek elérhetőek a csatlakoztatott eszköz számára:

A műveletek elvégzése előtt a hasht ellenőrizni kell, hogy megegyezik-e a párosításnál kapott tokenből, és a művelet elküldésének idejét tartalmazó UNIX időbélyegből képzett MD5 hashhel! hash képzés módja: MD5(idő.token) (az UNIX-idő és a tokennek a stringként való összefűzéséből képzett MD5)

media

Lejátszandó média küldése. POST kérés:

{"media":"https://..../audio.mp3","time":1602331354,"hash":"27f3632a25c22bfb5b7572431bd20b80"}

A megadott média lejátszását kell elindítani.

status

A lejátszás aktuális állapotának ellenőrzése. POST kérés:

{"time":1602331354,"hash":"27f3632a25c22bfb5b7572431bd20b80"}

Válasz:

{"playing":true,"volume":0.6,"duration":1538,"position":462}

playorpause

A lejátszás leállítása vagy indítása. POST kérés:

{"time":1602331354,"hash":"27f3632a25c22bfb5b7572431bd20b80"}

volume

A hangerő módosítása. POST kérés:

{"volume":0.72,"time":1602331354,"hash":"27f3632a25c22bfb5b7572431bd20b80"}

Ahol a volume 0 és 1 közötti érték (0 - 0%, 1 - 100%)

seek

A lejátszás tekerése (csak podcast esetén). POST kérés:

{"position":1285,"time":1602331354,"hash":"27f3632a25c22bfb5b7572431bd20b80"}

Ahol a position egy egész szám, ami a poziciót jelöli másodpercben.

disconnect

Az eszköz lecsatlakoztatása, és lejátszás leállítása. POST kérés:

{"time":1602331354,"hash":"27f3632a25c22bfb5b7572431bd20b80"}

A művelet után a paired értékét false-ra kell állítani.

A parancs végrehajtása

A parancs beérkezése, és a hash hitelesítése után a lejátszás vezérlésére kapott parancs végrehajtható.

A status végpont kivételével siker esetén a küldendő válasz a következő:

{"success":true}

Hiba esetén a küldendő válasz a következő:

{"success":false}

Jó programozást!

Speed:
Access and control your IntoRadio Cast compatibility devices on your local network!
You need to install a browser extension!
Chrome web store